Vladimír SrbŘečníci

konzultant ve vzdělávání
vedoucí pracovní skupiny Střední článek, projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+, Stálá konference asociací ve vzdělávání

Konzultant ve vzdělávání, spoluzakladatel iniciativy Úspěch pro každého žáka. Zaměřuje se na podporu spolupráce na zlepšování vzdělávacích výsledků dětí a zvyšování rovných šancí. Věnuje se problematice efektivního vedení a řízení školství na regionální úrovni. Od roku 2020 vede pracovní skupinu Střední článek v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. V letech 2018–2020 vedl vzdělávací program Nadace České spořitelny. Pracoval ve správních radách organizací Učitel naživo a Elixír do škol. V letech 2010–2017 zastával funkci ředitele projektu Pomáháme školám k úspěchu. Začínal jako učitel angličtiny na základní škole, učitel informatiky na gymnáziu a instruktor zážitkové pedagogiky.

14.00

Jak na rozvoj pedagogického leadershipu ve školství a jak by se to mělo promítnout do připravovaného středního článku