Jana StejskalováŘečníci

facilitátorka pracovní skupiny Střední článek, Partnerství 2030+; vedoucí pracovní skupiny Ředitelé, průvodkyně škol, Eduzměna

Celý svůj profesní život se věnuje prozkoumávání pedagogických témat. Nejdříve vyučovala na 1. stupni ZŠ v Trutnově, dále působila na ZŠ a MŠ v Bernarticích u Trutnova jako ředitelka a poté na ZŠ TGM v Náchodě jako zástupkyně ředitele. V průběhu ředitelské praxe započala svou lektorskou dráhu – vedla programy pro koordinátory ŠVP, připravovala a realizovala projekty a vzdělávací programy pro vedoucí pracovníky, pedagogy a školní týmy. Své profesní portfolio si dále rozšířila o mentorské dovednosti. V současnosti působí jako lektorka, mentorka a konzultantka."

14.00

Jak na rozvoj pedagogického leadershipu ve školství a jak by se to mělo promítnout do připravovaného středního článku