Silvie PýchováŘečníci

ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

Profesně začínala jako překladatelka z francouzštiny a učitelka na gymnáziu, později pracovala jako odborná referentka v Domě zahraniční spolupráce a získala zkušenosti s koordinací evropských programů ve vzdělávání (eTwinning, Euroguidance). V letech 2010–2016 zastávala pozici předsedkyně správní rady EDUin, tam také vedla sekci vzdělávacích programů. Od roku 2010 do současnosti působí jako ředitelka SKAV, kde od roku 2013 rozvíjí společně s dalšími iniciativu Úspěch pro každého žáka. Roku 2020 stála u zrodu Partnerství pro vzdělávání 2030+ a od loňského roku předsedá Radě Partnerství. Její odbornost je kariérové poradenství, v roce 2012 spoluzaložila neziskovou organizaci Centrum kompetencí, která do ČR přinesla švýcarskou metodu CH-Q Mapování kompetencí. A odborně se také věnuje tématu vzdělávací politiky, mimo jiné v rámci doktorského studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2020 je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a od roku 2021 předsedá Výboru pro EU, poradnímu orgánu RVNNO. Je spoluautorkou knížky Kariérové poradenství na každý pád a autorkou knihy rozhovorů Úspěch pro každého žáka.