Konference 2020: Společně to zvládneme

Audit vzdělávacího systému ČR

16 Dub 2019
11.40–12.00

Audit vzdělávacího systému ČR

Pátým rokem zpracovává EDUin – s pomocí nezávislých expertů – analýzu, která se snaží zhodnotit stav vzdělávacího systému v ČR po stránce jeho vlastností i z hlediska jeho směřování. Delfskou metodou sesbírané charakteristiky zároveň poskytují představu o shodě či neshodě na tom, jak by měl být vzdělávací systém řízen a rozvíjen. Jaké jsou shody a v čem se naopak expertní pohled na stav vzdělávání rozchází? Jaké scénáře budoucího vývoje lze vyčíst z dlouhodobých trendů? Čemu bychom měli věnovat eminentní pozornost v roce 2019?