Konference 2020: Společně to zvládneme

Cíle a priority vzdělávací politiky 2030+

16 Dub 2019
09.50–10.20

Cíle a priority vzdělávací politiky 2030+

Cílem příspěvku bude informovat o aktuálním stavu práce na Strategii vzdělávací politiky do roku 2030 a o tom, jak budou práce probíhat dále. Autor se zaměří především na hlavní východiska a principy, na jejichž základě je strategie připravována.