Konference 2020: Společně to zvládneme

Podporování škol díky srovnatelným údajům a globálnímu kolegiálnímu učení

16 Dub 2019
10.20–10.50

Podporování škol díky srovnatelným údajům a globálnímu kolegiálnímu učení

Rozhodování na základě podkladových údajů a spolupráce s příslušnými zainteresovanými účastníky jsou zásadní pro získání lepších studijních výsledků a spokojenosti studentů. Na základě údajů PISA z České republiky tato prezentace zdůrazní důležitost budování kapacity pro využití údajů o studijních výsledcích na všech úrovních vzdělávacího systému – od národního ministerstva přes regionální úřady až k samotným školám. OECD projekt PISA pro školy je příkladem využití údajů na úrovni školy pro vytvoření změny. Cílem tohoto projektu je podpořit školy, aby vytvářely důkazy zlepšení školního úsilí – zatímco navzájem sdílejí dobré praxe jako zdroj inspirace při zvládání svých jedinečných výzev.