Magický trojúhelník učitel – žák – rodič

Magický trojúhelník učitel – žák – rodič

Ve svém příspěvku se budu věnovat rolím jednotlivých aktérů ve vzdělávání a jak mohou přispět k dosažení úspěchu každého dítěte. Učitel, žák a rodič tvoří v tomto ohledu trojúhelník, který je klíčový pro dosažení kvalitního vzdělání. Dále se zaměřím na učitele ‒ ve vzdělávacím procesu je jejich role nezastupitelná a jedinečná. Je nezbytné klást si otázku, co vše musí zvládnout a jaké podmínky pro to má, jakou podporu potřebuje a jakou dnes reálně dostává.