Každý mladý člověk může ovlivňovat věci kolem sebe

26 Dub 2016
12:10 - 12:40

Každý mladý člověk může ovlivňovat věci kolem sebe

Vysvětlím, jak je potřebné, aby každý mladý člověk dokázal vzít do vlastních rukou nejen svůj osud, ale i osud obecného blaha. Dále představím, co to znamená pro zprostředkování vzdělání a jaká je v tomto směru strategie Ashoky, organizace, která usiluje o změnu pojetí toho, jaké zkušenosti mají být získávány v průběhu dospívání.

Přednáška Rosse Halla v angličtině bude pro zájemce tlumočena. Tlumočení bude probíhat přes rádiový signál, sluchátka a telefony s rádiovým příjmem proto přineste s sebou.