Desatero SKAV a technologie aneb Jak budovat kompetence pro 21. století

Desatero SKAV a technologie aneb Jak budovat kompetence pro 21. století

Chartu SKAV nazvanou Desatero o vzdělávání snad není třeba připomínat. Je výsledkem několikaletého snažení členů nalézt ty nejzákladnější principy, na nichž se mohou všichni shodnout. Pro nás v Jednotě školských informatiků je velmi důležité ujasnit si, jak se tento dokument vztahuje k tomu, oč svou vlastní činností usilujeme, což je především budování kompetencí pro 21. století. V našem vystoupení se vám pokusíme představit Desatero právě z tohoto úhlu pohledu. Součástí budou ukázky vhodné implementace technologií ve školní praxi ZŠ Máchovka v Děčíně a ZŠ Staňkov s propojením na činnost mnoha dalších škol u nás i v zahraničí. Forma našeho vystoupení je záměrně nastavena tak, aby dokumentovalo prospěšnost týmové spolupráce několika různých aktérů ovlivňujících výukový proces.