Děti Země v Montessori

26 Dub 2016
2. příspěvek
Edufórum C (13:45 - 15:30)

Děti Země v Montessori

Práce s dětmi na 2. stupni v Montessori programu je v ČR na začátku, přesto již po třech letech vidí učitelé a rodiče, jakou pomoc přináší dospívajícím v Montessori třídách. Příprava učitelů probíhala ve spolupráci škol s Montessori organizací v přípravném projektu a společnou účastí na zahraničním výcviku. Každoročně si učitelé vzájemně prezentují své zkušenosti a předávají je dalším pedagogům na Sdílení k programu Děti Země ve Společnosti Montessori ČR a průběžně při spolupráci samotných škol.