Dopady školské legislativy od září 2016

26 Dub 2016
3. příspěvek
Edufórum D (13:45 – 15:30)

Dopady školské legislativy od září 2016

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) dlouhodobě spolupracuje s inkluzivními školami, mezi jinými i se ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, a má za sebou již 7letou zkušenost se vzděláváním celkem 16 žáků s LMP v běžné základní škole. V příspěvku se zaměříme na to, jak studium těchto žáků ovlivní přijatá novela školského zákona, která bude platit od 1. září 2016.