Současný svět prostřednictvím Filozofie pro děti

26 Dub 2016
5. příspěvek
Edufórum D (13:45 – 15:30)

Současný svět prostřednictvím Filozofie pro děti

Přes 150 učitelů, kteří chtějí učit poutavě o složitých tématech dnešního světa, si vyzkoušelo koncept Filozofie pro děti na jedno- či dvoudenním semináři. Tato metoda učí děti, studenty i učitele vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat problémy a témata současného světa. Rozvíjí u dětí myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé, čímž pozitivně ovlivňuje klima třídy a vnáší prvky demokracie do výuky.