Bořivoj Brdička

UK Praha, PedF

Bořivoj Brdička

UK Praha, PedF
»Úspěch je, když si mohu, ohlédnu-li se zpět, říci, že bych nic neudělal jinak.«

Dlouholetý propagátor vzdělávacích technologií a duchovní otec Učitelského spomocníka Portálu RVP (http://spomocnik.rvp.cz) působící na KITTV UK Praha, PedF, (http://it.pedf.cuni.cz).