Karina Hoření

lektorka a výzkumnice v Ústavu pro studium totalitních režimů

Karina Hoření

lektorka a výzkumnice v Ústavu pro studium totalitních režimů
»Úspěch je zájem žáků, studentů a občanů o minulost a schopnost chápat společenskou situaci i vlastní život v kritické historické perspektivě.«

Historička a socioložka – zabývá se moderními českými dějinami, vztahem k minulosti ve střední Evropě a inovativními metodami historického vzdělávání.

Dějepis inovativně pro střední odborné školy

2. příspěvek
Edufórum B (13:45 - 15:30)