Lenka Urbanová

Google EDU Group ČR

Lenka Urbanová

Google EDU Group ČR
»Úspěch zažíváme, když se svými vědomostmi, dovednostmi a úsilím zasloužíme o něco, co pomůže někomu dalšímu a nám to přinese pocit štěstí.«

Lektorka a konzultantka. Říká o sobě, že je „lingvistka, kterou přetáhly počítače“ a že „sbratřuje lidi a technologie“. Zabývá se metodikou e-learningu a online učení, s důrazem na spolupráci, sdílení a otevřené vzdělávání. Na Metodickém portálu RVP.cz byla u zrodu komunitních modulů, stará se o diskuzní fóra a moderuje webináře. Je zástupkyní Google EDU Group ČR (GEG ČR), znalostní komunity, která propojuje učitele se zájmem o technologie. Participuje na projektech zaměřených na technologie ve školách, na cloudové aplikace, mobilní zařízení a na řízení týmů a projektů pomocí online nástrojů.

GEG ČR

4. příspěvek
Edufórum B (13:45 - 15:30)