Lukáš Kohoutek

ředitel Jules a Jim

Lukáš Kohoutek

ředitel Jules a Jim
»Úspěch je, když se mi podaří, co jsem považoval za téměř nemožné.«

Ředitel centra primární prevence a zařízení DVPP Jules a Jim, souběžně také prezident České koalice proti tabáku. Spolupodílel se na tvorbě akčního plánu kontroly tabáku v rámci Zdraví 2020. Prevenci se věnuje již od studia na VŠ jako lektor, později jako metodik a koordinátor. Aktuálně lektoruje převážně programy selektivní prevence (šikany) pro studující, věnuje se vzdělávání vyučujících a přednáší na preventivních konferencích. Původním vzděláním teolog, absolvent kurzu Kompletní krizové intervence pro pracovníky v soc. službách, dokončuje dvouletou sebezkušenostní skupinu v gestalt modalitě. Ze zájmu si rozšířil kvalifikaci o výživové poradenství a masérskou činnost.

Sdílením k úspěchům

4. příspěvek
Edufórum A (13:45 - 15:30)