Silvie Pýchová

výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV)

Silvie Pýchová

výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV)
»Úspěch je, když člověk dobrovolně překonává sám sebe a dokáže stavět na svých předchozích úspěších.«

Absolventka oboru učitelství a výchovné poradenství na Pedagogické fakultě UK. Po 5 letech praxe učitelky na gymnáziu (Postupická, Praha 4) působila od roku 2005 v Národní agentuře Socrates jako koordinátorka evropského programu eTwinning, poté v Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy jako konzultantka evropského programu Euroguidance (rozvoj poradenství). V období 2009‒2011 zastávala funkci vedoucí odboru celoživotního vzdělávání v Domě zahraničních služeb. Od roku 2011 pracuje v neziskové sféře v oblasti vzdělávání: výkonná ředitelka SKAV, předsedkyně správní rady a vedoucí programů v EDUin, o. p. s., a spoluzakladatelka a předsedkyně organizace Centrum kompetencí.

Program Extra třída

3. příspěvek
Edufórum A (13:45 - 15:30)

Uvítání

10:00 - 10:05