Zdeněk Slejška

ředitel EDUin

Zdeněk Slejška

ředitel EDUin
»Úspěch je, když se cítím dobře a jsem v souladu s tím, co dělám.«

Od roku 2010 jsem ředitelem obecně prospěšné společnosti EDUin, která se věnuje popularizaci vzdělávání. EDUin realizuje řadu programů, které propojují jednotlivé skupiny ve vzdělávání – pedagogy, rodiče, žáky, zřizovatele i zaměstnavatele ‒ a snaží se změnit jejich pohled na vzdělávání pro potřeby současného světa. V letech 2006‒2010 jsem vedl ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze vývoj Metodického portálu rvp.cz, který podporuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy. Působil jsem jako metodik a lektor zážitkových kurzů a různých vzdělávacích projektů v občanském sektoru.