Cíle konference

Společně porozumět požadavkům na kvalitní učení dětí i učitelů v kontextu 21. století.
Propojit zahraniční inspiraci se zkušenostmi z praxe v ČR.
Zaměřit se na rozvoj a propojování profesních učících se komunit pro zlepšování učení dětí.
Otevřít širokou odbornou diskuzi k navrženému pojetí středního článku a podpory wellbeingu ve vzdělávání.

8.45
Zahájení vysílání
Změna k lepšímu

Změna k lepšímu, Build Back Better, je mottem postcovidové obnovy a předpokladem zvládnutí dalších rozměrných problémů, které klepou na naše dveře. Měnící se klima, úbytek biodiverzity, nedůvěra, rostoucí nerovnosti. Vzdělání je jedním z hlavních spojenců, jak je řešit.

9.30
Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky
Nové přiležitosti k hluboké proměně
10.15
Přestávka
10.25
Návrh indikátorů zlepšování učení dětí v České republice: výsledky, wellbeing, rovné šance

Jaké měřitelné indikátory bychom měli v České republice používat pro sledování a vyhodnocování zlepšování vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí žáků? Z čeho náš návrh vychází? Která data již sbíráme a která bychom měli začít zjišťovat? Co bychom měli zjišťovat až na úroveň území budoucího středního článku? Jak s těmito daty pracovat, aby to podporovalo učení učitelů, ředitelů a lídrů vzdělávacího systému? Během prezentace představíme pracovní návrh vytvořený pro organizace zapojené do projektu Partnerství 2030+. Současně se jedná o příspěvek do odborné diskuze o vznikající indikátorové soustavě pro Strategii 2030+.

10.55
Jak nastavit střední článek, aby zlepšoval učení všech dětí?

Představíme návrh, jak by měl v České republice fungovat systém vedení a podpory škol na úrovni okresů (střední článek), pokud má mít maximální dopad na zlepšování vzdělávacích výsledků žáků a snižování nerovností. Srovnáme, v čem se náš návrh shoduje s představou MŠMT o středním článku podpory a jaké postupné změny navrhuje s výhledem do roku 2027. Shrneme zpětnou vazbu z prvního kola diskuze a popíšeme, jak jsme na ni zareagovali. Návrh jsme vytvořili v projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ na základě odborné shody zapojených partnerů. Naše prezentace zahájí širší veřejnou odbornou konzultaci, která bude probíhat v dubnu a květnu 2021. Do konce srpna 2021 vytvoříme finální verzi návrhu, který budeme chtít pilotovat ve spolupráci s dobrovolně zapojenými projekty MAP a KAP a s MŠMT.

11.40
Přestávka
11.45
Jak by měl fungovat systém podpory wellbeingu ve vzdělávání?

V příspěvku představíme návrh, jak by v České republice mohl fungovat systém podpory wellbeingu dětí a pedagogických pracovníků ve školách. Stále jasněji se ukazuje, že systémový přístup k zajištění wellbeingu všech aktérů vzdělávání je nezbytnou podmínkou pro úspěšné dosahování vzdělávacích cílů dětmi i pro prevenci syndromu vyhoření pedagogů. Společně se zamyslíme nad možným řešením, které vzniklo na základě odborné shody organizací zapojených v projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. Návrh projde odbornou veřejnou konzultací v dubnu a květnu 2021, aby mohl být v dalších letech postupně pilotován v praxi.

12.30
Přestávka

Kavárna v Gather.Town

Café Michael / Café Střední článek / Café Wellbeing / Café Indikátory

13.15
Partnerství pro vzdělávání 2030+: Zahájení veřejné konzultace
k navrženému pojetí středního článku

V rámci projektu Partnerství pro vzdělávání fungují dvě pracovní skupiny složené z expertů a expertek z celkem dvaceti různých organizací. Pracovní skupiny zpracovaly návrhy pojetí středního článku ve vzdělávání, vedoucího ke zlepšování učení všech dětí, a systém opatření podporující wellbeing žáků a pedagogů. Nyní se obracíme na širokou odbornou veřejnost s žádostí o konzultaci otázek, které považujeme za důležité pro další přemýšlení o nastavení středního článku ve vzdělávání v ČR. Zpětná vazba z veřejné konzultace bude sloužit tomu, abychom v ČR měli k dispozici návrhy udržitelného pojetí středního článku, z nichž budeme moci všichni dlouhodobě čerpat a navržená opatření postupně uvádět v praxi.

13.45
Facilitovaná reflexe prezentovaných návrhů v kontextu
přednášky Michaela Fullana

- ve skupinách

14.45
Přestávka
16.00
Závěrečná reflexe
16.15
Ukončení vysílání